Cabomba

Vi hjälper dig att skapa en lönsammare position
på marknaden.
Alla varumärken har dolda värden som kan omvandlas till mätbara tillgångar. Genom att spåra och utveckla en tydlig position hjälper Cabomba företag att bli mer framgångsrika. Vi arbetar efter en metodik som tydligt pekar ut positioner som kan generera större intäkter.
Vi är Sveriges enda renodlade
konsulter i positionering.
Utifrån analyser av marknader, konsumentbeteenden och konkurrenter hjälper vi dig att hitta rätt position. En position som är ledig, logisk och lönsam.
Framgångsrik kommunikation
börjar med rätt plattform.
Reklam som inte utgår från en tydlig position är i bästa fall ineffektiv och i värsta fall bortkastad. Cabomba tar reda på vad du ska säga och hur du ska säga det.